Informasjon

Kjell Vivestad

  • 04.08.1935 - 13.05.2023

Vår alles kjære 🌺


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: